PREVODILAČKE USLUGE

PREVODILAČKE USLUGE

  1. Sudski prevodilac– prevod i overa dokumenata
  2. Pismeni predvodi
  3. Usmeni prevodi
  4. Redaktura, lektura i korektura
  5. Zaključenje ugovora kontinuiranog prevođenja
  6. Skype konferencije