PODRŠKA PRI DOBIJANJU PRAVNIH USLUGA

PODRŠKA PRI DOBIJANJU PRAVNIH USLUGA ZA:

 1. Registraciju privrednih društava u Srbiji kod Agencije za privredne registre Republike Srbije:
 • izrada osnivačkog akta društva
 • registraciona prijava osnivanja društva
 • izrada OP obrazaca (ovlašćeni potpisnici privrednog društva) i overa dokumenta na sudu
 • pomoć pri uplati osnivačkog kapitala društva u banci
 • pomoć pri uplati neophodnih taksi za registraciju privrednog društva u APR
 • registarcija privrednog društva u APR
 • Otvaranje bankovnog racuna
 • Prijava preduzeca u Poreskoj upravi
 • Prijava radnika (direktora) u Republicki fond za penzijsko invalidsko osiguranje i u Republicki fond za zdravstveno osiguranje

 

 1. Promene privrednih subjekata u  Registru APR
 • povećanje i smanjenje osnovnog kapitala, promena naziva i sedišta, promena delatnosti, promena ovlašćenog lica za zastupanje, i sl
 • izrada akta o promeni privrednih subjekata
 • registraciona prijava promene privrednih subjekata
 • pomoć pri uplati neophodnih taksi za promenu privrednih subjekata u APR
 • registarcija promene u APR.

 

 1. Likvidacija i brisanje privrednih subjekata iz Registra APR-a
 • izrada akata o likvidaciji privrednog subjekta
 • registraciona prijava lividacije i brisanja privrednog subjekta
 • sprovođenje postupka likvidacije privrednih subjekata do momenta brisanja iz registra APR
 • pomoć pri uplati neophodnih taksi za brisanje privrednog subjekta u APR
 • registracija likvidacije i brisanja u APR.

 

 1. Statusne promene privrednih subjekata
  • spajanje privrednih subjekata
  • podele privrednih subjekata
  • odvajanje privrednih subjekata

 

 1. Izrada pečata firme

 

 1. Izrada pravnih akata
  • Izrada radno pravnih akata (Ugovori o radu, aneksi ugovora o radu, otkaz ugovora o radu; rešenja o godišnjem odmoru, premeštaju na drugo radno mesto, plaćeno ili neplaćeno odsustvo; ugovori o privremenim i povremenim poslovima, o delu, autorstvu; rešenja o porodiljskom odsustvu, odsustvu sa rada radi nege deteta; ugovori o zakupu;
  • izrade ugovora

 

 1. Administrativne usluge za strane državljane
 • pribavljanje dozvole privremenog boravka u Srbji
 • pribavljanje radnih dozvola za strane državljane
 1. Osnivanja predstavništava i ogranaka kod nadležnih organa Republike Srbije

 

 1. Savetovanje advokata