O NAMA

“DERYA GROUP” je konsultantska i prevodilačka kuća osnovana 2015. godine. Naš profesionalni tim pruža prepoznatljive usluge u domenu savetodavne i tržišne usluge, registracija preduzeća, mentorstvo u izradi poslovne dokumentacije (biznis planovi, marketing planovi, interni akti itd), savetovanje pri izboru lokacije za poslovanje, pravne regulative i procedure poslovnog konsaltinga i prevoda. Tržišne usluge čine pronalaženje i posredovanje u sklapanju partnerstva. Svakom izazovu pristupamo posvećeno, kombinujući primenjeno znanje, iskustvo i kreativnost u rešavanju specifičnih problema klijenata. Sopstveni uspeh merimo zadovoljstvom klijenta, zadovoljstvom zaposlenih i stvorenom vrednošću. Praktično i savremeno poslovno znanje i iskustvo transformišemo u vidljivu vrednost za naše klijente O uspehu dosadašnjeg rada govore naše reference i činjenica da jednom uspostavljeni poslovni odnos sa klijentom postaje trajan i rastući program lojalnosti.

 

halk banka sastanak

MISIJA, VIZIJA I VREDNOSTI
Naša misija

Da pružanjem usluga visokog kvaliteta i etičnosti stvorimo poverenje na tržištima Srbije i Turske, na kome profesija prevodilaštva i profesionalne konsalting usluge tek treba da zauzmu pripadajuće mesto. Da za naše klijente omogućimo rast i dostizanje poslovnih rezultata i ciljeva.

 

Naša vizija

Da budemo vodeća domaća firma u pružanju usluga konsaltinga, prevodilaštva i drugih profesionalnih usluga za strana i domaća lica.  Pružanje kvalitetnih usluga koje u potpunosti zadovoljavaju zahteve, potrebe i očekivanja klijenata.

 

Naše vrednosti

-Inicijativnost

-Kvalitet i brzina- bez kompromisa

– Integritet i poštenje

– Odgovornost i dostupnost

-Posvećenost klijentima

-Društvena odgovornost